Urantia raamatu audioraamat

 

Hea Urantia raamatu lugeja. Eesti Urantia Assotsiatsioon otsustas välja anda Urantia raamatu ka audioraamatuna. Käesolevale lehele ongi koondatud kõik sisse loetud 196 kirja, et saaksite neid omakorda alla laadida ja kuulata.  Kuula ise ja soovita sõbrale!

Urantia raamatu audioraamat on koostatud Urantia Sihtasutuse (Urantia Foundation) loal. Kõik õigused kuuluvad Urantia Sihtasutusele.

 

Meie vend Soomest, Tapio Talvitie, on teinud meie audio Urantia raamatust versiooni milles on võimalik lõike otsida ja neid kuulata nii ühe, kui ka mitme kaupa. Vaadake ja katsetage ise siit – Otsing

Selle kasutamiseks leiate õpetuse küsimärgi nupu alt, mis asub nupu “Listen” kõrval. Loodame, et see teile meeldib!

I OSA

Keskne Univesum ja Superuniversumid

Eessõna

1. Kiri. Kõikne isa

2. Kiri. Jumala olemus

3. Kiri. Jumala omadused

4. Kiri. Jumala suhe universumiga

5. Kiri. Jumala suhe üksikisikuga

6. Kiri. Igavene Poeg

7. Kiri. Igavese Poja suhe universumiga

8. Kiri. Lõpmatu Vaim

9. Kiri. Lõpmatu Vaimu suhe universumiga

10. Kiri. Paradiisi-Kolmsus

11. Kiri. Igavene Paradiisisaar

12. Kiri. Universumite universum

13. Kiri. Paradiisi pühad sfäärid

14. Kiri. Keskne ja jumalik universum

15. Kiri. Seitse superuniversumit

16. Kiri. Seitse Meistervaimu

17. Kiri. Seitse Ülimate Vaimude rühma

18. Kiri. Ülimad Kolmsusisiksused

19. Kiri. Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid

20. Kiri. Jumala Paradiisi-Pojad

21. Kiri. Paradiisi Loojad-Pojad

22. Kiri. Jumala Kolmsustatud Pojad

23. Kiri. Üksildased Sõnumitoojad

24. Kiri. Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused

25. Kiri. Kosmose sõnumitoojate väed

26. Kiri. Keskse universumi hoolekandevaimud

27. Kiri. Esimese astme supernavide hoolekanne

28. Kiri. Superuniversumite hoolekandevaimud

29. Kiri. Universumi Võimsusesuunajad

30. Kiri. Suuruniversumi isiksused

31. Kiri. Lõplikkuse Korpus

II OSA

Kohalik Universum

32. Kiri. Kohalike universumite evolutsioon

33. Kiri. Kohaliku universumi haldamine

34. Kiri. Kohaliku universumi Emavaim

35. Kiri. Jumala kohaliku universumi Pojad

36. Kiri. Elukandjad

37. Kiri. Kohaliku universumi isiksused

38. Kiri. Kohaliku universumi hoolekandevaimud

39. Kiri. Seeraviväed

40. Kiri. Tõusvad Jumala pojad

41. Kiri. Kohaliku universumi füüsilised aspektid

42. Kiri. Energia — meel ja mateeria

43. Kiri. Tähtkujud

44. Kiri. Taevased kunstimeistrid

45. Kiri. Kohaliku süsteemi haldamine

46. Kiri. Kohaliku süsteemi keskus

47. Kiri. Seitse eluasemeilma

48. Kiri. Morontiaelu

49. Kiri. Asustatud maailmad

50. Kiri. Planeedivürstid

51. Kiri. Planeetide Aadamad

52. Kiri. Planeetide surelike epohhid

53. Kiri. Luciferi mäss

54. Kiri. Luciferi mässu probleemid

55. Kiri. Valguse ja elu sfäärid

56. Kiri. Kõikne ühtsus

III OSA

Urantia ajalugu

57. Kiri. Urantia päritolu

58. Kiri. Elu sisseseadmine Urantial

59. Kiri. Mereelu aegkond Urantial

60. Kiri. Varase maismaaelu aegkond Urantial

61. Kiri. Imetajate aegkond Urantial

62. Kiri. Varase inimese ürgrassid

63. Kiri. Esimene inimperekond

64. Kiri. Värvilised arengurassid

65. Kiri. Evolutsiooni juhtimine

66. Kiri. Urantia Planeedivürst

67. Kiri. Planeedi mäss

68. Kiri. Tsivilisatsiooni koidik

69. Kiri. Põhilised iniminstitutsioonid

70. Kiri. Inimvalitsuse areng

71. Kiri. Riigi areng

72. Kiri. Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil

73. Kiri. Eedeni aed

74. Kiri. Aadam ja Eeva

75. Kiri. Aadam ja Eeva üleastumine

76. Kiri. Teine aed

77. Kiri. Keskteelised

78. Kiri. Violetne rass pärast Aadamat

79. Kiri. Andiitide siirdumine hommikumaadesse

80. Kiri. Andiitide siirdumine õhtumaadesse

81. Kiri. Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng

82. Kiri. Abielu areng

83. Kiri. Abieluinstitutsioon

84. Kiri. Abielu ja perekonnaelu

85. Kiri. Palvelduse päritolu

86. Kiri. Religiooni varane areng

87. Kiri. Tondikultused

88. Kiri. Fetišid, amuletid ja maagia

89. Kiri. Patt, ohverdamine ja lepitus

90. Kiri. Šamanism — ravitsejad ja preestrid

91. Kiri. Palve areng

92. Kiri. Religiooni hilisem areng

93. Kiri. Machiventa Melkisedek

94. Kiri. Melkisedeki õpetused hommikumaal

95. Kiri. Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul

96. Kiri. Jahve — heebrealaste Jumal

97. Kiri. Heebrealaste jumalakäsituse areng

98. Kiri. Melkisedeki õpetused õhtumaal

99. Kiri. Religiooni ühiskondlikud probleemid

100. Kiri. Religioon inimkogemuses

101. Kiri. Religiooni tõeline olemus

102. Kiri. Religioosse usu alused

103. Kiri. Usukogemuse reaalsus

104. Kiri. Kolmsuse mõiste areng

105. Kiri. Jumalus ja reaalsus

106. Kiri. Reaalsuse universumitasandid

107. Kiri. Mõttekohandajate päritolu ja olemus

108. Kiri. Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne

109. Kiri. Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega

110. Kiri. Kohandajate suhted üksiksurelikega

111. Kiri. Kohandaja ja hing

112. Kiri. Isiksuse ellujäämine

113. Kiri. Seeravlikud saatuse kaitsjad

114. Kiri. Seeravite valitsus planeedil

115. Kiri. Ülim Olend

116. Kiri. Kõikvõimas Ülim

117. Kiri. Ülim Jumal

118. Kiri. Ülim ja Viimane — aeg ja ruum

119. Kiri. Kristus Miikaeli annetumised

IV OSA

Jeesuse elu ja õpetused

120. Kiri. Miikaeli annetumine Urantial

121. Kiri. Miikaeli annetumise aeg

122. Kiri. Jeesuse sünd ja imikuiga

123. Kiri. Jeesuse varane lapseiga

124. Kiri. Jeesuse hilisem lapseiga

125. Kiri. Jeesus Jeruusalemmas

126. Kiri. Kaks otsustavat aastat

127. Kiri. Noorusaastad

128. Kiri. Jeesus noore mehe eas

129. Kiri. Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna

130. Kiri. Teel Rooma

131. Kiri. Maailmausundid

132. Kiri. Viibimine Roomas

133. Kiri. Tagasipöördumine Roomast

134. Kiri. Üleminekuaastad

135. Kiri. Ristija Johannes

136. Kiri. Ristimine ja nelikümmend päeva

137. Kiri. Galileas veedetud aeg

138. Kiri. Taevariigi sõnumitoojate koolitus

139. Kiri. Kaksteist apostlit

140. Kiri. Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine

141. Kiri. Avaliku töö algus

142. Kiri. Paasapüha Jeruusalemmas

143. Kiri. Teekond läbi Samaaria

144. Kiri. Gilboas ja Dekapolis

145. Kiri. Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas

146. Kiri. Esimene jutlustamisreis Galileas

147. Kiri. Vahepealne Jeruusalemma külastamine

148. Kiri. Evangelistide koolitamine Betsaidas

149. Kiri. Teine jutlustamisreis

150. Kiri. Kolmas jutlustamisreis

151. Kiri. Vahepeatus ja õpetamine rannal

152. Kiri. Kapernauma kriisini viinud sündmused

153. Kiri. Kapernauma kriis

154. Kiri. Viimased päevad Kapernaumas

155. Kiri. Põgenemine läbi Põhja-Galilea

156. Kiri. Viibimine Tüüroses ja Siidonis

157. Kiri. Filippuse Kaisareas

158. Kiri. Muutmise mägi

159. Kiri. Reis Dekapolisesse

160. Kiri. Rodan Aleksandriast

161. Kiri. Edasised arutelud Rodaniga

162. Kiri. Lehtmajadepüha

163. Kiri. Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis

164. Kiri. Templipühitsuse pühal

165. Kiri. Perea jutlustamisretke algus

166. kiri. Viimane külaskäik Põhja-Pereasse

167. Kiri. Külaskäik Filadelfiasse

168. Kiri. Laatsaruse surnuist äratamine

169. Kiri. Viimased õpetused Pellas

170. Kiri. Taevariik

171. Kiri. Teel Jeruusalemma

172. Kiri. Jeruusalemma minek

173. Kiri. Esmaspäev Jeruusalemmas

174. Kiri. Teisipäeva hommik templis

175. Kiri. Viimane jutlus templis

176. Kiri. Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel

177. Kiri. Kolmapäev — puhkepäev

178. Kiri. Viimane päev laagris

179. Kiri. Viimne õhtusöömaaeg

180. Kiri. Hüvastijätujutlus

181. Kiri. Viimased manitsused ja hoiatused

182. Kiri. Ketsemanis

183. Kiri. Jeesuse äraandmine ja vahistamine

184. Kiri. Suurkohtu ees

185. Kiri. Kohtupidamine Pilatuse ees

186. Kiri. Vahetult enne ristilöömist

187. Kiri. Ristilöömine

188. Kiri. Hauasoleku aeg

189. Kiri. Ülestõusmine

190. Kiri. Jeesuse morontiailmumised

191. Kiri. Ilmumine apostlitele ja teistele juhtidele

192. Kiri. Ilmumised Galileas

193. Kiri. Viimased ilmumised ja taevaminek

194. Kiri. Tõe Vaimu annetamine

195. Kiri. Pärast nelipühi

196. Kiri. Jeesuse usk

Urantia audioraamat