Urantia raamatu õpperühmad

 

Mis on Urantia raamatu õpperühmad ja milleks nad on loodud

Urantia raamatu õpperühmaks loetakse selliseid õpperühmi, mis on keskendunud Urantia raamatu õpetustele.

Õpperühmad on Urantia raamatu lugejate iseseisvad grupid, mida ei juhi ega kontrolli ükski organisatsioon. Samas on nad igati teretulnud ja toetatud organisatsioonide poolt nagu Eesti Urantia Assotsiatsioon (EUA), Rahvusvaheline Urantia Assotsiatsioon (Urantia Association International) ja Urantia Sihtasutus (Urantia Foundation). Õpperühmad on sõltumatud erinevate organisatsioonide tegevusest ning poliitikast ja ei kuulu nende struktuuri. Õpperühmadesse kuuluvad inimesed võivad, aga ei pea kuuluma eelnimetatud või mistahes muusse organisatsiooni.

Õpperühma moodustamiseks ei ole vaja midagi muud, kui mõne inimese kirglikku soovi jagada oma aega teiste tõeotsijatega, kes on inspireeritud Urantia raamatu tohutust ilmutuslike õpetuste varalaekast. Urantia kogukond üle kogu maailma on saanud peaaegu kõik väärtusliku õpperühmadest, kaasaarvatud Urantia raamat ise, mis on ilmutatud esimesele õpperühmale (Foorum) Chicagos, 20. sajandi esimesel poolel.

Neil ja paljudel muudel põhjustel võib õpperühma nimetada meie vaimseks keskkonnaks, kus toimub Urantia raamatu arusaamade süvaõpe, arendamaks osalejate vaimsust ning sõprussidemeid.

Isiksuste liit ja vastastikune kiindumus on tõhus kindlustus kurja vastu… Teadmine, et elate teiste heaolu nimel ning et teisedki elavad samamoodi teie heaolu ja edenemise nimel, annab jõudu. Eraldatuses inimene kidub.“ [Urantia raamat, 160:2.9]

Inimesed, kes on aastaid seda raamatut üksi lugenud, on kogenud, et suheldes teiste lugejatega avardub nende arusaam raamatu sisulisest sügavusest ja avarusest märgatavalt. Rühmaliikmete erinevate arvamuste ja nägemuste paljusus on tekstis sisalduvate tähenduste ning kontseptsioonide tõhus avaja. Selle tulemusena inimeste arusaamad korrastuvad ja tasakaalustuvad. Lisaväärtuseks on grupis osalemisest saadav vaimne avardav kogemus.

Õpperühmade moodustamisel on kolm eesmärki:

  1. Sotsiaalse ühendusena toetada Urantia raamatu süvaõpet ja avastada koos meele, südame ja vaimu väärtusi. Rühmatöö on parim vahend kõikse reaalsuse kirkamaks mõistmiseks.
  2. Aidata neid, kes teevad oma esimesi samme Urantia raamatu tõdede mõistmise suunas. Õpperühmad on avatud uutele tõeotsijatele ning kogenud lugejad saavad neid oma kogemustega toetada.
  3. Pakkuda kohtumispaika, kus isiklikku jumalateadlikkust austatakse ja arutelu sellel teemal julgustatakse. Urantia raamatu lugejad ei soovi moodustada usukogudusi ega uut organiseeritud religiooni selle raamatu ümber. Iga õpperühm valib ise, kas ja mil määral religioosseid tegevusi (palve, meditatsioon, kontemplatsioon jms) koos praktiseeritakse.

Õpperühmad Eestis

Praegu tegutseb Eestis kaks õpperühma, mõlemad Tallinnas. Vanem neist käib koos juba üle kahekümne aasta. Õpperühm on avatud kõigile huvilistele, tegevuse keskmeks on ettekanded ja arutelud paljudel Urantia raamatuga seotud teemadel. Urantia seminaridele, mis toimuvad iga kuu esimesel kolmapäeval, on oodatud kõik huvilised (täpsem info vt Uudised).