Urantia raamat annab olulise panuse kõigi rahvaste religioossesse ja filosoofilisse mõtlemisse.

Raamatu keskse idee kohaselt on kõik inimesed üks pere, ühe Jumala, Kõikse Isa, pojad ja tütred. Raamat selgitab inimkonna tekkimist, ajalugu ja inimese jumalikku lõppsihti. Samuti kirjeldab see ka ainulaadselt ja veenvalt Jeesuse elu ja õpetusi, avades uusi väljavaateid ajalikule ja igavikulisele, tuues esile uusi käsitusi inimese üha kõrgemale pürgivast avastusretkest Kõikse Isa leidmiseks meie sõbralikult ja hoolsalt hallatavas universumis.

Inimesed kogu maailmas on ikka ja jälle avastanud, et see raamat on nende elu sügavalt mõjutanud ja muutnud; innustanud ja ajendanud neid püüdlema vaimse kasvu ja täiuslikuma elu uutele tasanditele. Ehkki peaaegu igas põlvkonnas kerkib esile inimesi, kes esinevad “uue ilmutuse” kandjatena, erineb Urantia raamat neist selle poolest, et see ei propageeri uut organiseeritud religiooni. Raamat tugineb varasemale ja praegusele religioossele pärandile ning kiidab heaks isikliku, elava religiooni, mis põhineb usul ja kaasinimeste teenimisel.

Urantia raamatu teaduse, filosoofia ja religiooni käsitluses on need valdkonnad ühendatud kõige selgemaks ja harmoonilisemaks tervikuks, mis on tänapäeva inimesele kättesaadav.

Urantia Sihtasutus

Urantia Sihtasutus (Urantia Foundation) asutati 1950. aastal Urantia raamatu teksti hooldamiseks, et tagada õpetuste levitamine kõigile inimestele lugejate ja vennasorganisatsioonide kaudu. Eesmärgiks on religiooni, filosoofia ja kosmoloogia edendamise läbi suurendada inimeste turvalisust, õnne ja heaolu.

Mittetulunduslik, hariduslik Urantia Sihtasutus annab välja Urantia raamatut inglise ja teistes keeltes alates 1955. aastast ja tõlkeid lisandub üha.

Urantia raamatu internetikool

Urantia Sihtasutuse mitmekeelsel veebilehel www.urantia.org on ligipääs Urantia raamatule ja internetikoolile, mis on mõeldud aitama lugejaid raamatu tundmaõppimisel.

Lugejate organisatsioonid

Urantia Sihtasutuse eesmärki toetavad mehed ja naised kuuluvad üle kogu maailma üleriigilistesse ja kohalikesse assotsiatsioonidesse. Nende sihiks on edendada Urantia raamatu sügavamat tundmaõppimist ja raamatu õpetuste levitamist seminaride, piirkondlike ürituste, koosolekute ja õpperühmade kaudu. Need ühendused ei ole usuorganisatsioonid ja pole seotud ega konkureeri ühegi religiooniga. Nendesse võivad kuuluda inimesed kõigist uskudest, rassidest ja rahvustest.

Autoriõigus ja kaubamärgid

Urantia Sihtasutus vastutab Urantia raamatu teksti puutumatuse säilitamise eest. Seda usaldusülesannet täidab ta autoriõiguse kaudu. Peale selle kuulub Sihtasutusele kogu maailmas teenuse- ja kaubamärk, mis hõlmab sõna “Urantia” ja kolmest kontsentrilistest ringidest sümbolit.

Kolm sinist kontsentrilist ringi valgel taustal on “kogu loodu Kolmsusvalitsuse aineline embleem” [Urantia raamat, lk 606]. See sümbol näitab, et Urantia raamatu väljaande tekst, mille üleinimlikud koostajad Urantia Sihtasutusele hoiule andsid, on täielik, algupärane ja puutumatu.

Urantia Sihtasutus on kasutanud kolme ringi sümbolit oma märgina alates 1950. aastast. Selle sümboli registreerimist kauba- ja teenusemärgina ning kollektiivse liikmeskonna märgina peetakse kõige otstarbekamaks võimaluseks tagada Urantia raamatus antud tähenduste ja väärtuste säilimine.

Lisateave

Kui soovite õpperühmade, vennasassotsiatsioonide, Urantia raamatu või Urantia Sihtasutuse kohta lähemat teavet, võite pöörduda lähima Urantia Sihtasutuse büroo või esindaja poole. Nende loetelu on esitatud raamatu tiitellehe pöördel. Urantia Sihtasutuse peakontor asub aadressil: 533 W. Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA. 1-888-URANTIA (Ameerika Ühendriikidest helistades 1-888-872-6842), +1-773-525-3319 (teistest riikidest), faks: +1-773-525-7739, e-post: urantia@urantia.org või külastage veebilehekülge: www.urantia.org.

Urantia raamat