Urantia raamat

URANTIA raamat on ainulaadne teos. Raamatus on 1967 lehekülge ja koosneb neljast osast. Urantia raamat räägib meile Jumalast, Universumi struktuurist ja haldamisest ning meie koduplaneedi kohast Universumis, inimese tekkeloost ja lõppsihist ning tema suhtest Jumalaga ning Jeesuse õpetusest. See apelleerib inimese sügavatele vaimsetele vajadustele ja rahuldab tema intellekti, kooskõlastades religiooni, filosoofiat ja nüüdisaja teaduse saavutusi isikliku vaimse kasvu edendamise läbi ja arusaamise abil Universumist, mis vastab tänapäeva inimese intellektuaalsele ja kultuurilisele arengutasemele. Teos avab uusi vaateid ajale ja igavikule, uusi kontseptsioone inimese pideval tõusuretkel Jumala-Isa avastamise poole. Käesolev 196 kirjast koosnev raamat on uus kompleksse käsitlusega ja selge ülesehitusega jutustus inimese päritolust, ajaloost ja lõppsihist.

Loe Urantia raamatut eesti keeles

Kuula Urantia raamatut

Vaata videoid Urantia raamatust