Sisukord

I osa – KESKNE UNIVERSUM JA SUPERUNIVERSUM

Selle osa 31 kirjas kirjeldatakse Jumaluse olemust, Paradiisi reaalsust, keskse universumi ja superuniversumite struktuuri ning toimimist, suuruniversumi isiksusi ja arenguliste surelike kõrget lõppsihti. Need esitas ja sõnastas ja pani inglise keelde kahekümne neljast vaimsest haldajast koosnev komisjon, kellele andsid kõrgel ametikohal olevad jumalused(Päevist Vanad) korralduse teha seda Urantial 1934. Aastal.

II osa – KOHALIK UNIVERSUM

Kohalik universum on Paradiisi Miikaelide klassi kuuluva Looja-Poja kätetöö. Sellesse kuulub sada tähtkuju, millest igas on sada asustatud maailmade süsteemi. Igasse süsteemi kuulub lõppkokkuvõttes ligikaudu tuhat asustatud sfääri. Meie maailm Urantia kuulub kohalikku universumisse, mille suverään on Miikael, ühtaegu Jumala Poeg ja Inimese Poeg, keda siin maailmas tuntakse Jeesus Naatsaretlasena. Kõikne Isa(Jumal) viibib isiklikult keskses universumis; meie Isa esindavad ruumi universumites ja planeetidel tema Suveräänidest Pojad ja samal ajal viibib ta ise iga sureliku lapse meeles elava vaimuna, Mõttekohandajana. II osas jutustatakse inimese tõusuelujärgust, mis järgneb tema algsele elule arengulisel planeedil.

III osa – URANTIA AJALUGU

Urantia saavutas oma praeguse suuruse ligikaudu miljard aastat tagasi. Selleks ajaks oli see kantud meie kohaliku universumi Nebadoni füüsilistesse registritesse ja saanud nimeks Urantia (Lk. 629, 6.lõik). Selle osa 63 kirjas jutustatakse meie planeedi ajaloost, geoloogilisest arengust, elu juurdumisest ning inimese arengust ja ajaloost, arenevatest tsivilisatsioonidest, inimese institutsioonidest ja valitsustest. Siin käsitletakse ka Kolmsuse mõistet, religiooni arengust, sisimas elavat Jumala vaimu (Mõttekohandajat), isiksuse ellujäämist ja Kristus Miikaeli annetumisi. „Urantia on kogu Nebadonis sentimentaalseid tundeid tekitav pühamu, kümnest miljonist asustatud maailmast tähtsaim, Kristus Miikaeli sureliku elu kodu… Ja teie ürikud räägivad tõtt kui nad ütlevad, et seesama Jeesus on lubanud kunagi tagasi pöörduda oma viimase annetumise maailma, Risti Maailma.”

IV osa – JEESUSE ELU JA ÕPETUSED

Nendes 77 kirjas kirjeldatakse aasta-aastalt Inimese Poja elu ja õpetusi, tema lapsepõlve noorust ja varaseid rännakuaastaid, hoolitsust üksikute inimeste ja ühiskonna eest, kaheteistkümne apostli väljavalimist ja koolitamist, kohtumõistmist tema üle, ta surma ja ülestõusmist. See Jeesuse elulugu hõlmab viimase kolmandiku Urantiaraamatust. Raamatu esimesed kolm osa on informeeriv sissejuhatus, universumite tausta kirjeldus sellele Jeesuse inimlik-jumaliku elu paeluvale draamale meie planeedil. Seepärast kujutab selle võrratu elu esitus oma kosmilisel tagapõhjal endast Urantia ilmutuse kulminatsiooni ja on sellele igati kohane lõpppunkt. Jeesuse elu ja tema antud juhised nende algsel kujul, mida ei koorma traditsioonid ega dogmad, on ülim abi, mis inimene oma ajastuid vältaval tõusul Paradiisi võib saada. “Urantia suur lootus peitub võimaluses, et Jeesus annab meile uue ilmutuse, esitades uuesti ja avaramalt oma päästva sõnumi, mis vaimselt ühendaks armastavas teenistuses arvukaid tema praeguse aja avalike poolehoidjate peresid” (Lk 1956, 4.lõik) “ Aeg on küps tunnistama Jeesuse kui inimese kujundlikku ülestõusmist hauast üheksateistkümne sajandi teoloogiliste traditsioonide ja usudogmade keskelt…Missugune kõikeületav teene oleks see, kui käesolev ilmutus ärataks Inimese Poja traditsioonilise teoloogia hauast ja esitleks teda elava Jeesusena tema enda nime kandvale kirikule ja kõigile teistele religioonidele! ” (Lk. 1961, 2. lõik)

I osa – KESKNE UNIVERSUM JA SUPERUNIVERSUMID

1 Kiri – Kõikne Isa
2 Kiri – Jumala olemus
3 Kiri – Jumala omadused
4 Kiri – Jumala suhe universumiga
5 Kiri – Jumala suhe üksikisikuga
6 Kiri – Igavene Poeg
7 Kiri – Igavese Poja suhe universumiga
8 Kiri – Lõpmatu Vaim
9 Kiri – Lõpmatu Vaimu suhe universumiga
10 Kiri – Paradiisi-Kolmsus
11 Kiri – Igavene Paradiisisaar
12 Kiri – Universumite universum
13 Kiri – Paradiisi pühad sfäärid
14 Kiri – Keskne ja jumalik universum
15 Kiri – Seitse superuniversumit
16 Kiri – Seitse Meistervaimu
17 Kiri – Seitse Ülimate Vaimude rühma
18 Kiri – Ülimad Kolmsusisiksused
19 Kiri – Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid
20 Kiri – Jumala Paradiisi-Pojad
21 Kiri – Paradiisi Loojad-Pojad
22 Kiri – Jumala Kolmsustatud Pojad
23 Kiri – Üksildased Sõnumitoojad
24 Kiri – Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused
25 Kiri – Kosmose sõnumitoojate väed
26 Kiri – Keskse universumi hoolekandevaimud
27 Kiri – Esimese astme supernavide hoolekanne
28 Kiri – Superuniversumite hoolekandevaimud
29 Kiri – Universumi Võimsusesuunajad
30 Kiri – Suuruniversumi isiksused
31 Kiri – Lõplikkuse Korpus

II osa – KOHALIK UNIVERSUM

32 Kiri – Kohalike universumite evolutsioon
33 Kiri – Kohaliku universumi haldamine
34 Kiri – Kohaliku universumi Emavaim
35 Kiri – Jumala kohaliku universumi Pojad
36 Kiri – Elukandjad
37 Kiri – Kohaliku universumi isiksused
38 Kiri – Kohaliku universumi hoolekandevaimud
39 Kiri – Seeraviväed
40 Kiri – Tõusvad Jumala pojad
41 Kiri – Kohaliku universumi füüsilised aspektid
42 Kiri – Energia — meel ja mateeria
43 Kiri – Tähtkujud
44 Kiri – Taevased kunstimeistrid
45 Kiri – Kohaliku süsteemi haldamine
46 Kiri – Kohaliku süsteemi keskus
47 Kiri – Seitse eluasemeilma
48 Kiri – Morontiaelu
49 Kiri – Asustatud maailmad
50 Kiri – Planeedivürstid
51 Kiri – Planeetide Aadamad
52 Kiri – Planeetide surelike epohhid
53 Kiri – Luciferi mäss
54 Kiri – Luciferi mässu probleemid
55 Kiri – Valguse ja elu sfäärid
56 Kiri – Kõikne ühtsus

III osa – URANTIA AJALUGU

57 Kiri – Urantia päritolu
58 Kiri – Elu sisseseadmine Urantial
59 Kiri – Mereelu aegkond Urantial
60 Kiri – Varase maismaaelu aegkond Urantial
61 Kiri – Imetajate aegkond Urantial
62 Kiri – Varase inimese ürgrassid
63 Kiri – Esimene inimperekond
64 Kiri – Värvilised arengurassid
65 Kiri – Evolutsiooni juhtimine
66 Kiri – Urantia Planeedivürst
67 Kiri – Planeedi mäss
68 Kiri – Tsivilisatsiooni koidik
69 Kiri – Põhilised iniminstitutsioonid
70 Kiri – Inimvalitsuse areng
71 Kiri – Riigi areng
72 Kiri – Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil
73 Kiri – Eedeni aed
74 Kiri – Aadam ja Eeva
75 Kiri – Aadam ja Eeva üleastumine
76 Kiri – Teine aed
77 Kiri – Keskteelised
78 Kiri – Violetne rass pärast Aadamat
79 Kiri – Andiitide siirdumine hommikumaadesse
80 Kiri – Andiitide siirdumine õhtumaadesse
81 Kiri – Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng
82 Kiri – Abielu areng
83 Kiri – Abieluinstitutsioon
84 Kiri – Abielu ja perekonnaelu
85 Kiri – Palvelduse päritolu
86 Kiri – Religiooni varane areng
87 Kiri – Tondikultused
88 Kiri – Fetišid, amuletid ja maagia
89 Kiri – Patt, ohverdamine ja lepitus
90 Kiri – Šamanism — ravitsejad ja preestrid
91 Kiri – Palve areng
92 Kiri – Religiooni hilisem areng
93 Kiri – MachiventaMelkisedek
94 Kiri – Melkisedeki õpetused hommikumaal
95 Kiri – Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul
96 Kiri – Jahve — heebrealaste Jumal
97 Kiri – Heebrealaste jumalakäsituse areng
98 Kiri – Melkisedeki õpetused õhtumaal
99 Kiri – Religiooni ühiskondlikud probleemid
100 Kiri – Religioon inimkogemuses
101 Kiri – Religiooni tõeline olemus
102 Kiri – Religioosse usu alused
103 Kiri – Usukogemuse reaalsus
104 Kiri – Kolmsuse mõiste areng
105 Kiri – Jumalus ja reaalsus
106 Kiri – Reaalsuse universumitasandid
107 Kiri – Mõttekohandajate päritolu ja olemus
108 Kiri – Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne
109 Kiri – Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega
110 Kiri – Kohandajate suhted üksiksurelikega
111 Kiri – Kohandaja ja hing
112 Kiri – Isiksuse ellujäämine
113 Kiri – Seeravlikud saatuse kaitsjad
114 Kiri – Seeravite valitsus planeedil
115 Kiri – Ülim Olend
116 Kiri – Kõikvõimas Ülim
117 Kiri – Ülim Jumal
118 Kiri – Ülim ja Viimane — aeg ja ruum
119 Kiri – Kristus Miikaeli annetumised

IV osa – JEESUSE ELU JA ÕPETUSED

120 Kiri – Miikaeli annetumineUrantial
121 Kiri – Miikaeli annetumise aeg
122 Kiri – Jeesuse sünd ja imikuiga
123 Kiri – Jeesuse varane lapseiga
124 Kiri – Jeesuse hilisem lapseiga
125 Kiri – Jeesus Jeruusalemmas
126 Kiri – Kaks otsustavat aastat
127 Kiri – Noorusaastad
128 Kiri – Jeesus noore mehe eas
129 Kiri – Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna
130 Kiri – Teel Rooma
131 Kiri – Maailmausundid
132 Kiri – Viibimine Roomas
133 Kiri – Tagasipöördumine Roomast
134 Kiri – Üleminekuaastad
135 Kiri – Ristija Johannes
136 Kiri – Ristimine ja nelikümmend päeva
137 Kiri – Galileas veedetud aeg
138 Kiri – Taevariigi sõnumitoojate koolitus
139 Kiri – Kaksteist apostlit
140 Kiri – Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine
141 Kiri – Avaliku töö algus
142 Kiri – Paasapüha Jeruusalemmas
143 Kiri – Teekond läbi Samaaria
144 Kiri – Gilboas ja Dekapolis
145 Kiri – Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas
146 Kiri – Esimene jutlustamisreis Galileas
147 Kiri – Vahepealne Jeruusalemma külastamine
148 Kiri – Evangelistide koolitamine Betsaidas
149 Kiri – Teine jutlustamisreis
150 Kiri – Kolmas jutlustamisreis
151 Kiri – Vahepeatus ja õpetamine rannal
152 Kiri – Kapernauma kriisini viinud sündmused
153 Kiri – Kapernauma kriis
154 Kiri – Viimased päevad Kapernaumas
155 Kiri – Põgenemine läbi Põhja-Galilea
156 Kiri – Viibimine Tüüroses ja Siidonis
157 Kiri – Filippuse Kaisareas
158 Kiri – Muutmise mägi
159 Kiri – Reis Dekapolisesse
160 Kiri – Rodan Aleksandriast
161 Kiri – Edasised arutelud Rodaniga
162 Kiri – Lehtmajadepüha
163 Kiri – Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis
164 Kiri – Templipühitsuse pühal
165 Kiri – Perea jutlustamisretke algus
166 Kiri – Viimane külaskäik Põhja-Pereasse
167 Kiri – Külaskäik Filadelfiasse
168 Kiri – Laatsaruse surnuist äratamine
169 Kiri – Viimased õpetused Pellas
170 Kiri – Taevariik
171 Kiri – Teel Jeruusalemma
172 Kiri – Jeruusalemma minek
173 Kiri – Esmaspäev Jeruusalemmas
174 Kiri – Teisipäeva hommik templis
175 Kiri – Viimane jutlus templis
176 Kiri – Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel
177 Kiri – Kolmapäev — puhkepäev
178 Kiri – Viimane päev laagris
179 Kiri – Viimne õhtusöömaaeg
180 Kiri – Hüvastijätujutlus
181 Kiri – Viimased manitsused ja hoiatused
182 Kiri – Ketsemanis
183 Kiri – Jeesuse äraandmine ja vahistamine
184 Kiri – Suurkohtu ees
185 Kiri – Kohtupidamine Pilatuse ees
186 Kiri – Vahetult enne ristilöömist
187 Kiri – Ristilöömine
188 Kiri – Hauasoleku aeg
189 Kiri – Ülestõusmine
190 Kiri – Jeesuse morontiailmumised
191 Kiri – Ilmumine apostlitele ja teistele juhtidele
192 Kiri – Ilmumised Galileas
193 Kiri – Viimased ilmumised ja taevaminek
194 Kiri – Tõe Vaimu annetamine
195 Kiri – Pärast nelipühi
196 Kiri – Jeesuse usk

Tsitaadid ja kirjeldused pärinevad URANTIA raamatust The Urantia Book Ó URANTIA Foundation 1955